Barn och unga

Regeringens prioriterade områden

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och modern...

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet ha...

Sommarläsning från SiS

Statens institutionsstyrelse har återigen get ut sin populära antologi SiS unga berättar, årets bok ...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar...

Våga prata om psykisk ohälsa

Sociala Nätet har pratat med Charlie Eriksson 25 år, killen med ”backslick” som vill föra in samtal ...

Unga får det bättre – men mår dåligt

Fler unga har ett jobb att gå till och får mer pengar i fickan. Samtidigt mår många fortfarande dåli...

Skydda och stötta barn som upplevt våld!

“Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Cirka vart tionde barn i Sv...

Han vill hjälpa barn som far illa

Det är mycket snack om orosanmälningar i vården, men det görs inte mycket åt dem. Det har ambulanssj...

Telefonlinje för alla unga som vårdas i sjukvården

Ivo vill öppna en barnlinje som alla under 18 år, som vårdas i sjukvården, kan ringa till för att st...

Lost Password

Register

Skip to toolbar