Anhöriga

Bristande samverkan förvärrar barns lidande

Samverkan behövs för barn i olika situationer. Det kan vara barn som far illa eller riskerar att far...

Barn till döende behöver information

Barn som känt tillit till vården av en förälder som dör i cancer löper mindre risk att drabbas av ps...

Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Vad vet vi om behovet hos barn i familjer där en vuxen har ett missbruk, en allvarlig sjukdom, lider...

Anhörigjouren

Anhörigjouren är ett informations och stödcentrum för privatpersoner och företag som lever med, elle...

Vägledning: Barn som närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarli...

Inspiration till kommunerna att utveckla anhörigstöd

När vi blir sjuka, äldre eller har en funktionsnedsättning finns samhället för stöd, vård och omsorg...

Mod och mandat. Ny lagstiftning stärker barn som anhöriga Har vi modet att möte dem?

Den 1 januari 2010 infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som ger hälso- och sjukvår...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar