Anhöriga

ADHD EDDDE!

– Det är bra att vara lite galen, det leder ofta till spännande äventyr och upplevelser! Eric Donell...

Inspirationsmaterial: Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Detta inspirationsmaterial om ”Att möta anhörigas känslor och existentiella behov” bygger på det mat...

LO vill ha bättre villkor för anhörigvårdare

LO ska arbeta för att de som vårdar sjuka anhöriga ska få bättre villkor för pension, sjukförsäkring...

Psyksjukas anhöriga riskerar egen sjukdom

Närstående till psykiskt sjuka riskerar att själva drabbas av sjukdom. Resultatet kan bli långa sjuk...

Barn som anhöriga

2010 infördes nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att hälso- och sjukvården sär...

Barn i sorg behöver mer stöd

Varje år förlorar ungefär 2 600 barn och ungdomar i Sverige en förälder. Att leva med en stor sorg e...

Dags för anhörigorganisationer att söka statsbidrag

Statsbidraget ska stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre e...

Riksrevisionen: Stödet till anhöriga som vårdar närstående bör utvecklas

Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar me...

Anhörigstöd på akutmottagningen

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att kommunen ska erbjuda stöd till...

Ge plats för anhörigvårdare i arbetslivet

900 000 människor i Sverige är yrkesverksamma anhöriga och tampas varje dag med känslan av otillräck...

Enklare regler i socialförsäkringen

En rad regler inom socialförsäkringsområdet blir enklare från den 1 januari 2014.Det innebär till ex...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar