Socialt arbete och hälsa

Sommarläsning från SiS

Statens institutionsstyrelse har återigen get ut sin populära antologi SiS unga berättar, årets bok ...

Utlysning av forskningsmedel

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stöde...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar...

Konsten att rädda liv

Ullakarin Nyberg är psykiater och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen. Hon deltar i Uppdrag...

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i lä...

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, förslag för bättre arbete med mat och hälsa på nationell nivå

Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvano...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet oc...

Våga prata om psykisk ohälsa

Sociala Nätet har pratat med Charlie Eriksson 25 år, killen med ”backslick” som vill föra in samtal ...

Fler lärare sjukskriver sig för våld

Anmälningar om hot och våld i landets klassrum ökar kraftigt. Varje skoldag sjukskriver sig en lärar...

Ensamhet kan hota hjärthälsan

Vuxna med få relationer har en betydligt högre risk för stroke eller kranskärlssjukdom jämfört med i...

Unga får det bättre – men mår dåligt

Fler unga har ett jobb att gå till och får mer pengar i fickan. Samtidigt mår många fortfarande dåli...

Nyanlända saknar kunskap om sex

Många nyanlända ungdomar har bristande kunskap om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Men nu ska de ...

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet