Socialt arbete och hälsa

Hur lär man sig socialt arbete?

Enkelt uttryckt är målet med det sociala arbetet som bedrivs inom socialtjänstens Individ- och famil...

Regeringen vill stärka stödet i sjukskrivningsprocessen

Socialminister Annika Strandhäll presenterar i ett pressmeddelande regeringens nya initiativ för en ...

Annonsera på Sociala Nätet

Bland våra besökare finns främst de som arbetar med socialt arbete, men också studenter, myndighetsf...

Regeringens prioriterade områden

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och modern...

Ny patientlag – inget ökat inflytande

2015 infördes en ny patientlag som bygger på att öka dialog och delaktighet mellan profession och pa...

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet ha...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverk...

Lost Password

Register

Skip to toolbar