Socialpolitik

Socialdepartementet

Beskriver socialdepartementets uppgifter, projekt de är delaktiga i och verk och myndigheter som fin...

Moderaterna

Moderaternas partiprogram om social trygghet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen huvuduppgifter är bl a att göra social tillsyn, att göra uppföljningar och utvärderi...

Centerpartiet

Här finns Centerpartiets åsikter om välfärd m.m.

Rapport: Mått på välfärdens tjänster

Den ekonomiska sanningen är att välfärden i framtiden kommer att kräva en ökande andel av samhällets...

Svensk Socialpolitisk Förening

Svensk Socialpolitisk Förening är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden förening som utg...

Även rikspolitiker måste våga välja

Kräv inte att socialtjänstemän ska fortsätta att försöka trolla med knäna. Tillsätt en prioriterings...

Archived: Välfärdsbokslut för 1990-talet

Kommittén Välfärdsbokslut har lämnat sitt slutbetänkande. I detta beskriver man hur välfärden sett u...

Lost Password

Register

Skip to toolbar