Socialpolitik

Fattigdom bekämpas bäst med aktiv politik

“Det är politiska prioriteringar som ligger bakom fattigdomen. Hur mycket vi än uppskattar fri...

Samarbetsavtal för sociala välfärdsfrågor undertecknat mellan Sverige och Bulgarien

Statsrådet Åsa Regnér och Ivailo Kalfin, vice premiärminister och ansvarig minister för socialpoliti...

C fokuserar på nyanlända inför kommundagarna

Centerpartiet vill slopa lärarlegitimationen och låta asylsökande påbörja SFI under asylprocessen. D...

Äldre får nedskärningar med regeringens politik

“Regeringen och Äldreminister Åsa Regnér (S) fortsätter att bluffa om vänsterregeringens satsn...

Alla ska få lika god cancervård

“För flera cancerformer är väntetiden i snitt minst två gånger så lång i vissa delar av landet...

SKL vill ha jämnare fördelning mellan kommunerna

Höstens stora invandring har gjort att många av landets kommuner har ett ansträngt läge. Men majorit...

”Finlands försök med basinkomst kan bli förebild”

Finland är i startgroparna för ett seriöst ­försök med medborgarlön. Det vore glädjande om Sverige v...

Stort behov av satsning på social forskning

“Steg för steg har forskningen i socialt arbete nedmonterats i regeringens forskningspolitik. ...

Högre lön till lärare och socialsekreterare

Fler bostäder i city och höjda löner för lärare och socialsekreterare. Det satsar Folkpartiet på i s...

Ur budgetpropostionen 2016: Miljardsatsning på socialtjänsten ska stärka barn- och ungdomsvården

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen, efter överenskommelse med Vänsterpartiet, att 25...

Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2016 ett antal investeringar som ska leda till en snab...

Det här är #jagdelar

De grundläggande värden som vi länge tagit för givna är satta under press. De måste försvaras. I dag...

Lost Password

Register

Skip to toolbar