Socialpolitik

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i lä...

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har just släppt en ny rapport: En primär angelägenhet. Kunsk...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet oc...

Sverige och socialtjänsten är på väg åt fel håll

“Trycket på socialtjänsten är i dag oacceptabelt. Samtidigt är det upprörande att regeringen ä...

”Fattigdom är ett problem som går att lösa”

“Samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har dragit fel slutsatser i sin ut...

Fattigdom bekämpas bäst med aktiv politik

“Det är politiska prioriteringar som ligger bakom fattigdomen. Hur mycket vi än uppskattar fri...

Samarbetsavtal för sociala välfärdsfrågor undertecknat mellan Sverige och Bulgarien

Statsrådet Åsa Regnér och Ivailo Kalfin, vice premiärminister och ansvarig minister för socialpoliti...

C fokuserar på nyanlända inför kommundagarna

Centerpartiet vill slopa lärarlegitimationen och låta asylsökande påbörja SFI under asylprocessen. D...

Äldre får nedskärningar med regeringens politik

“Regeringen och Äldreminister Åsa Regnér (S) fortsätter att bluffa om vänsterregeringens satsn...

Alla ska få lika god cancervård

“För flera cancerformer är väntetiden i snitt minst två gånger så lång i vissa delar av landet...

SKL vill ha jämnare fördelning mellan kommunerna

Höstens stora invandring har gjort att många av landets kommuner har ett ansträngt läge. Men majorit...

”Finlands försök med basinkomst kan bli förebild”

Finland är i startgroparna för ett seriöst ­försök med medborgarlön. Det vore glädjande om Sverige v...

Lost Password

Register

Skip to toolbar