Socialpolitik

Hur lär man sig socialt arbete?

Enkelt uttryckt är målet med det sociala arbetet som bedrivs inom socialtjänstens Individ- och famil...

Regeringen vill stärka stödet i sjukskrivningsprocessen

Socialminister Annika Strandhäll presenterar i ett pressmeddelande regeringens nya initiativ för en ...

Annonsera på Sociala Nätet

Bland våra besökare finns främst de som arbetar med socialt arbete, men också studenter, myndighetsf...

Ny rapport visar rekordlåg arbetslöshet bland unga

Ungdomsarbetslösheten minskar och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008...

Krönika – Kan samtidens samhällsproblem ta lärdom av historien?

Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet ett av de fattigaste länderna i norra Europa.....

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverk...

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i lä...

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har just släppt en ny rapport: En primär angelägenhet. Kunsk...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet oc...

Sverige och socialtjänsten är på väg åt fel håll

“Trycket på socialtjänsten är i dag oacceptabelt. Samtidigt är det upprörande att regeringen ä...

”Fattigdom är ett problem som går att lösa”

“Samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har dragit fel slutsatser i sin ut...

Lost Password

Register

Skip to toolbar