Socialpolitik

Ny rapport visar rekordlåg arbetslöshet bland unga

Ungdomsarbetslösheten minskar och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008...

Krönika – Kan samtidens samhällsproblem ta lärdom av historien?

Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet ett av de fattigaste länderna i norra Europa.....

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverk...

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i lä...

Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har just släppt en ny rapport: En primär angelägenhet. Kunsk...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet oc...

Sverige och socialtjänsten är på väg åt fel håll

“Trycket på socialtjänsten är i dag oacceptabelt. Samtidigt är det upprörande att regeringen ä...

”Fattigdom är ett problem som går att lösa”

“Samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, har dragit fel slutsatser i sin ut...

Fattigdom bekämpas bäst med aktiv politik

“Det är politiska prioriteringar som ligger bakom fattigdomen. Hur mycket vi än uppskattar fri...

Samarbetsavtal för sociala välfärdsfrågor undertecknat mellan Sverige och Bulgarien

Statsrådet Åsa Regnér och Ivailo Kalfin, vice premiärminister och ansvarig minister för socialpoliti...

C fokuserar på nyanlända inför kommundagarna

Centerpartiet vill slopa lärarlegitimationen och låta asylsökande påbörja SFI under asylprocessen. D...

Lost Password

Register

Skip to toolbar