SocialNätet-Arkiv

Välkomna till Sociala Nätets arkiv.

Här hittar du de flesta artiklar från vår “gamla” webbsida.
På grund av viss inkompabilitet med den nya designen och databas så ber er ha
överinseende med att en del artiklar kanske inte är fullständiga, samt att externa länkar
till viss del inte kunnat föras över.

Vi kommer snart fylla Social Nätet med nytt fräsch material i samma anda som förut.
Vårt arkiv kan ses som ett referensmaterial och idéuppslag till kommande artiklar.
Vi välkomnar gamla och nya skribenter att berika denna sida med insikter, iakttagelser,
betraktelser och erfarenheter.

Archived: Våldsbrott ökar mot redan svaga

Ensamma mammor, invandrare och ungdomar är mer än andra utsatta för brott, i synnerhet våld. I socia...

Archived: Terapi var lika bra som läkemedel

Psykoterapi verkar vara lika effektivt som behandling med antidepressiva läkemedel för mild till måt...

Archived: Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor

Sexualbrottskommitténs har lämnat ett betänkande med förslag till regeringen. Läs även hela betänkan...

Archived: Svår situation för villkorligt frigivna – återfall vanligt

Brottsförebyggande rådet har studerat kriminalvårdens arbete med villkorligt frigivna. De konstatera...

Archived: Narkotikakommissionens slutbetänkande

Narkotikakommissionen lämnar idag sitt slutbetänkande till regeringen. Läs pressmeddelandet eller he...

Archived: Gemensamma nämnder bör kunna inrättas mellan landsting och kommuner

Samverkansutredningen har överlämnat sitt förslag till regeringen. Man föreslår att kommuner och lan...

Lost Password

Register

Skip to toolbar