SocialNätet-Arkiv

Välkomna till Sociala Nätets arkiv.

Här hittar du de flesta artiklar från vår “gamla” webbsida.
På grund av viss inkompabilitet med den nya designen och databas så ber er ha
överinseende med att en del artiklar kanske inte är fullständiga, samt att externa länkar
till viss del inte kunnat föras över.

Vi kommer snart fylla Social Nätet med nytt fräsch material i samma anda som förut.
Vårt arkiv kan ses som ett referensmaterial och idéuppslag till kommande artiklar.
Vi välkomnar gamla och nya skribenter att berika denna sida med insikter, iakttagelser,
betraktelser och erfarenheter.

Barn till frånskilda mår inte sämre än andra

“Sluta hacka på dem som låter barnen bo växelvis hos båda efter separationen – det är de...

JO granskar förhållanden för häktade kvinnor

Justitieombudsmannen (JO) beslöt på tisdagen att på eget initiativ granska förhållandena för kvinnli...

Tydligare roll för barnombudsmannen

Barnombudsmannen (BO) ska få mer makt och en tydligare funktion som ombudsman för barn och ungdomar....

Förslag mot hemlöshet

Kommittén för hemlösa har lämnat sitt förslag till regeringen. De föreslår bl a en ändrad socialtjän...

Bättre skydd för dem som riskerar att utsättas för våld av närstående

Justitiedepartementet sänder ut en promemoria på remiss med förslag om att besöksförbud skall kunna ...

Archived: Svårt få psykiatrisk vård för ungdomar med beteendestörning

Många ungdomar som vårdas vid SiS ungdomshem har förutom beteendestörningar också en allvarlig psyki...

Archived: Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshets-försäkringen, socialförsäkringen och studiestödet

Riksdagen har beslutat om lagändringar för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte mellan de allm...

Archived: Välfärdsbokslut för 1990-talet

Kommittén Välfärdsbokslut har lämnat sitt slutbetänkande. I detta beskriver man hur välfärden sett u...

Archived: Uppföljning av metadonbehandling: Dödlighet och missbruk minskade

Dödlighet, missbruk och kriminalitet minskar bland dem som deltar i metadonbehandling, visar en lång...

Archived: Propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor till Riksdagen

Regeringen har överlämnat propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor till riksdagen som rör olika f...

Archived: “Funktionshinder och välfärd”  – betänkande från Kommittén Välfärdsbokslut

1990-talet har varit en period präglad av både ekonomisk kris och ambitionshöjande handikappolitiska...

Archived: Barns och ungdomars välfärd 

Kommittén Välfärdsbokslut har överlämnat forskarantologin Barns och ungdomars välfärd (SOU 2001:55) ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar