SocialNätet-Arkiv

Välkomna till Sociala Nätets arkiv.

Här hittar du de flesta artiklar från vår “gamla” webbsida.
På grund av viss inkompabilitet med den nya designen och databas så ber er ha
överinseende med att en del artiklar kanske inte är fullständiga, samt att externa länkar
till viss del inte kunnat föras över.

Vi kommer snart fylla Social Nätet med nytt fräsch material i samma anda som förut.
Vårt arkiv kan ses som ett referensmaterial och idéuppslag till kommande artiklar.
Vi välkomnar gamla och nya skribenter att berika denna sida med insikter, iakttagelser,
betraktelser och erfarenheter.

Sverige dåligt på att fånga upp utsatta barn

Sverige ligger dåligt till när det gäller att fånga upp de barn som har det allra svårast i samhälle...

Hat-sms ska väcka föräldrar

Föräldrar i Landskrona kan nu prenumerera på hat-sms från kommunen. Innehållet i de kränkande sms so...

Uppdrag om nationell samordning för utsatta EU-medborgare och stärkt stöd till socialtjänsten

Regeringen fattar beslut om att ge länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att utveckla nationell s...

”Så kan parterna få ner de ökande sjukskrivningarna”

“Om inte sjuktalen minskar kommer Regeringen att höja arbetsgivarnas kostnader för längre sjuk...

Fokusera istället för att splittra

“Socionombristen diskuteras flitigt i media. Läget är problematiskt och det är lätt att bli ne...

Svårt att upptäcka kvinnor som stympas

Socialstyrelsen bedömer att det finns 19 000 unga svenska kvinnor i Sverige som riskerar att bli kön...

”En osynlig och utsatt grupp”

– Vi vet inte så mycket om anhöriga till de nyanlända med psykisk ohälsa som kommit senaste året. De...

Nässprej ska rädda liv vid överdoser

Ett nässprej med preparatet naloxon kan häva heroinet i kroppen på en missbrukare som har tagit en ö...

Du Jag Vi – om att ha en förälder i fängelse

Den här boken är skriven till alla unga som har en viktig person i häkte eller fängelse, och till an...

Preliminär fördelning av välfärdsmiljarderna

Regeringen presenterar en preliminär beräkning av fördelningen av de 10 välfärdsmiljarder till kommu...

Vårbudgetreformer på Socialdepartementets områden

2016 års vårbudget lämnas till riksdagen. På Socialdepartementets områden innebär det ökade anslag t...

Unga kvinnor äter mer magsårsmedicin

Unga kvinnor äter allt mer magsårsmedicin och läkemedel mot depression. Det visar Socialstyrelsens l...

Lost Password

Register

Skip to toolbar