Psykisk ohälsa

Hur lär man sig socialt arbete?

Enkelt uttryckt är målet med det sociala arbetet som bedrivs inom socialtjänstens Individ- och famil...

En liten berättelse om Mitokondrier

Är mitokondrierna klokare än vår hjärna? Utifrån vad de gör kan man nästan tro det...

Ny forskning om samtal med suicidala personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer som är i en sårbar situation och kämpar med ut...

Det händer i kroppen om du sover för lite

och vad kan man göra för att undvika sömnproblem...

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvin...

Träning bra vid depression och stressyndrom

Det är svårt att eliminera stress i dagens samhälle...

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsför...

Lost Password

Register

Skip to toolbar