Självskadebeteende

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvin...

Infernopodcast, Om att inte orka uthärda

Vi vill gärna göra uppmärksam på denna ny helt nystartade podcast som just nu har släppt sitt första...

Näringlivstopp satsar miljon på psykiatrin

Näringslivstoppen Mats Paulsson satsar en miljon kronor genom sin stiftelse på ett projekt som ska f...

“Jag vill bara dö”

Sveriges första psykambulans får människor att inte hoppa. Varför får den som drabbas av hjärtinfark...

Aldrig ensam

Han har en mission. Att få fler – främst pojkar – att tala om psykisk ohälsa. Charlie Eriksson försö...

Webbaserad utbildning om självskadebeteende

En lättillgänglig utbildning för att bättre förstå och bemöta ett komplext beteende. Det främsta syf...

En av tre unga har skadat sig själv

Var tredje 15–17-åring som deltagit i en studie i Östergötland uppger att de medvetet skadat sig sjä...

Folkhälsomyndigheten ska samla staten mot självmord

Kunskapen om hur självmord ska kunna förebyggas behöver samordnas och effektiviseras, anser regering...

Nationella självskadeprojektet

De arbetar med att samla all den erfarenhet och praxis som finns på lokal nivå, till exempel när det...

Lost Password

Register

Skip to toolbar