Suicidalitet

Förslag till nationellt program för suicidprevention

Inrätta kommunala haveriutredningar vid självmord för att förbättra det förebyggande arbetet. Det är...

Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)

SPES är en riksorganisation för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. Målet är att ...

Samarbete mellan en vuxenpsykiatrisk suicidpreventiv avdelning och ett barn- och ungdomspsykiatriskt team

Samarbete mellan en vuxenpsykiatrisk suicidpreventiv avdelning och ett barn- och ungdomspsykiatriskt...

Förslag om ny strategi för att förebygga suicid

Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut överlämnar idag ett förslag till regeringen om ett nat...

  • 1
  • 5
  • 6

Lost Password

Register

Skip to toolbar