Suicidalitet

Fortsatt uppdrag om självmordsprevention

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att fortsätta att samordna det suicidförebyggande ...

”Ungas självmord måste förebyggas mycket tidigare”

“Det räcker inte med mer forskning för att minska själmorden. Vi måste förebygga riskerna för ...

”Systematisk forskning krävs för att minska självmorden”

“Lär av trafikforskningen. Jämfört med det systematiska arbetet för att minska antalet trafikd...

Ny stödlinje mot självmord

Svenska Mind öppnar en dygnet-runt-öppen samtalslinje som erbjuder stöd via både chatt och telefon f...

Näringlivstopp satsar miljon på psykiatrin

Näringslivstoppen Mats Paulsson satsar en miljon kronor genom sin stiftelse på ett projekt som ska f...

Vräkning fyrdubblar risken för självmord

Att få besked om att man ska vräkas är traumatiskt för de flesta. En ny svensk studie visar att vräk...

Kampanjfilm ska få unga att söka hjälp

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram en kampanjfilm för att nå unga som utsätts för våld och som r...

Mobbning räknas leda till 45 självmord om året

Barn och unga som utsätts för mobbning drabbas två gånger oftare av självmordstankar än andra barn, ...

“Jag vill bara dö”

Sveriges första psykambulans får människor att inte hoppa. Varför får den som drabbas av hjärtinfark...

Ny telefonlinje ska förhindra självmord

Från och med i morgon, onsdag, kommer det varje dag, dygnet runt, gå att ringa till Självmordslinjen...

Fler äldre försöker ta sitt liv

Fler personer över 70 år än tidigare, har under sommaren vårdats i Norrköping efter att ha försökt t...

Äldre män löper högst risk för självmord

Män över 75 år har den högsta självmordsfrekvensen, men är en grupp som ofta glöms bort när probleme...

Lost Password

Register

Skip to toolbar