Suicidalitet

Ny forskning om samtal med suicidala personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer som är i en sårbar situation och kämpar med ut...

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvin...

Infernopodcast, Om att inte orka uthärda

Vi vill gärna göra uppmärksam på denna ny helt nystartade podcast som just nu har släppt sitt första...

NASP:s nyhetsbrev

Här publiceras Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsas (NASP) nyhet...

Hårt tryck på självmordslinje

Motiverande samtal fungerar väl för att förmå personer som överväger att ta sitt liv att söka hjälp....

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om...

Självmorden bland unga minskar inte – trots nollvision

Efter tre självmordsförsök arbetar Jonna Evertsson Kindberg i dag med att hindra andra från att ta l...

Svårt att prata med närstående om självmord

Det är svårt att tala om självmordstankar. Det visar en ny undersökning som Novus gjort åt den ideel...

Psykofarmaka ökar risken för självmordstankar bland unga

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn och unga fortsätter stadigt uppåt. Mellan år 20...

Fler självmord bland unga bör utredas

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt stödmaterial om hur kommuner kan ut...

  • 1
  • 2
  • 6

Lost Password

Register

Skip to toolbar