Psykiatri

Föräldrar startar barnens “pillerkarriär”

Allt fler unga får läkemedel mot depression och sömnsvårigheter. Ofta börjar ”pillerkarriären” med a...

Brist på tid för samtal

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin växer samtidigt som allt fler unga får mediciner mot depressi...

Kraftig länsstyrelsekritik mot vårdhem

Ett behandlingshem för pojkar med lättare ADHD- och DAMP-problematik utanför Hässleholm får förödand...

Damp-forskare anmälda av känd kritiker för möjligt fusk

Barnläkaren Leif Elinder ifrågasätter delar av Christopher Gillbergs och Peder Rasmussens forskning ...

Felaktigheter i uppgifterna om adoptivbarn

Den 11 april förekom i en artikel och ett TV-program data från Socialstyrelsen om adopterades situat...

Adopterad försöker oftare ta sitt liv

Var tionde kvinna som adopterats från utlandet har vårdats för självmordsförsök. Risken för utlandsa...

Johannesört gör ingen glad

Johannesört fungerar inte mot mild depression. Den hittills största undersökningen i sitt slag visar...

Schizofreni hos mamman ökar graviditetsrisker

En ny omfattande studie visar att schizofrena kvinnors graviditeter är riskgraviditeter. Barn vars m...

Gener för anorexia kan ha identifierats

I en nyligen genomförd studie i USA och Tyskland har man funnit att ätstörningar, som till exempel a...

Archived: Terapi var lika bra som läkemedel

Psykoterapi verkar vara lika effektivt som behandling med antidepressiva läkemedel för mild till måt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar