Om olika tillstånd

Mindfulness lika bra som KBT

Gruppträning i mindfulness kan lindra ångest och depression lika mycket som individuell KBT-behandli...

Vad är minKompass?

Det är mycket vanligt att lida av någon form av stress, ångest eller depression. minKompass är en in...

Syskon till bipolära blir oftare chefer och ledare

Det är en populär uppfattning att stora ledare ofta är bipolära. En ny studie från Sahlgrenska akade...

Barn i sorg behöver mer stöd

Varje år förlorar ungefär 2 600 barn och ungdomar i Sverige en förälder. Att leva med en stor sorg e...

Psykisk ohälsa lika dödlig som cancer – vem bryr sig?

Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M) möter läkaren Lena Nilsson som är ordförande i Intres...

Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette.

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till b...

Risken är att det blir en freakshow

En gång i månaden har Soppkök Stockholm dukat fram på Södermalm, men nu körs de bort, skriver Metro....

Personer med svåra trauman nekas vård

Nekad vård trots remiss, eller flera års väntetid. Det är verkligheten för många patienter med svåra...

Röda korset slår larm om flyktingars psykvård

Sveriges psykvård klarar inte av att hjälpa de barn och vuxna som flyr till Sverige. Nu slår Röda ko...

Varifrån kommer våra emotionellt instabila unga kvinnliga patienter?

Professor Åsa Nilsonnes avskedsföreläsning: Varifrån kommer våra emotionellt instabila unga kvinnlig...

Nationella självskadeprojektets webbaserade utbildning

Nu lanserar Centrum för psykiatriforskning en webbaserade utbildning inom Nationella självskadeproje...

Var sjunde pappa depressiv

Så många som 15 procent av nyblivna fäder kan ha depressiva symptom. Det framgår av en ny studie utf...

Lost Password

Register

Skip to toolbar