Depression & bipoläritet

Dystymi – den okända sjukdomen

Dystymi är en förstämningssjukdom som enklast beskrivs som en mild men ständigt pågående depression....

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om...

Allmän screening för depression får starkare forskningsstöd

Nya studieresultat stödjer rekommendationen om att screena alla vuxna för depression i USA. Även Soc...

Deprimerade gravida får hjälp på nätet

Nu testas internetbehandling på deprimerade gravida kvinnor. Tidigare har många inte sökt hjälp, säg...

Vad är minKompass?

Det är mycket vanligt att lida av någon form av stress, ångest eller depression. minKompass är en in...

Syskon till bipolära blir oftare chefer och ledare

Det är en populär uppfattning att stora ledare ofta är bipolära. En ny studie från Sahlgrenska akade...

Barn i sorg behöver mer stöd

Varje år förlorar ungefär 2 600 barn och ungdomar i Sverige en förälder. Att leva med en stor sorg e...

Var sjunde pappa depressiv

Så många som 15 procent av nyblivna fäder kan ha depressiva symptom. Det framgår av en ny studie utf...

Terapi via nätet kan hjälpa vissa med depression eller ångest – men frågor kvarstår

Kognitiv beteendeterapi, KBT, med stöd av behandlare på nätet kan hjälpa vid ångest eller depression...

Missbrukande föräldrar kan ge depression hos vuxna

Barn till föräldrar som missbrukar får oftare depression som vuxna. Det visar en ny studie från Toro...

Depression och ångestsyndrom – stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsynd...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar