Autism o asperger

Nytorpsmodellen – samordning för att lyckas inom NPF-området

Jag hade ingen aning om teoretiska begrepp på metoder och handlingar utan gjorde det som jag tyckte ...

Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette.

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till b...

Ung och Asperger – Temasida

Autismspektrumtillstånd är ett samlande ord för flera olika diagnoser. Aspergers syndrom är en av de...

Dags att hitta miljön som orsakar autism

Bland alla röda fanor, demonstrerande nazister, klämtande kyrkklockor och liggande motdemonstranter ...

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Den här artikeln är en intervju med två anställda vid Akademiska skjukhusets BUP-enhet i Uppsala.

Kaosklass – radioreportage om barn med särskilda behov i skolan

Tanken att alla barn ska inkluderas i “vanliga” klasser har präglat de senaste årtionden...

Barn- och vuxenstudier rörande verbala och ickeverbala förmågor hos människor med asperger och ADHD

Syftet var att göra en longitudinell analys av verbala och ickeverbala brister och deras inverkan på...

Nytt om psykisk hälsa nr 7/2011

Innehåll nr 7/2011: Ansvar och tillit, Dålig kunskap om behovet av stöd, Bra förlossningsvård för kv...

Att ha en förälder med Aspergers syndrom

Här kan du läsa personliga berättelser om att ha en förälder med Aspergers syndrom. En text handlar ...

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Att leva i en egen bostad innebär att en mängd sysslor i och utanför hemmet måste skötas. Personer m...

Stöd vid möten för personer med aspergers syndrom

Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever sv...

Organiserade Aspergare (OA)

Organiserade Aspergare (OA) är en intresseförening bildad av och för Aspergare och andra högfungeran...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar