Ätstörningar

Bottenbetyget fick Piteå att tänka nytt

De trodde att allt var bra. Men kvalitetsregistret visade något annat. Ätstörningsvården i Piteå sva...

Återfall i ätstörningar vanligt vid graviditet

Fyra till elva procent av Sveriges kvinnor lider av ätstörning i samband med graviditet. Det framkom...

Ätstörningar – ett växande problem

För Malin Rosén handlade det om att till varje pris få bekräftelse. Till slut drev det henne in i an...

Fler män söker stöd för ätstörningar

På tio år har antalet män som söker vård för ätstörningar trefaldigats. Nu håller skamstämpeln på at...

Pojkar var fixerade vid att vara smala

Kroppsfixering och ätstörningar var vanligt förekommande bland pojkar i tonåren, enligt en ny studie...

Bakomliggande orsaker till anorexi/bulimi

Artikel om olika synsätt på ätstörningars uppkomst på Medivia- en internetguide för hälso- och sjukv...

Sjukvårdsrådgivningen om ätstörningar

Sjukvårdsrådgivningens information om anorexi och bulimi. Här finns förklaringar om vad som händer i...

Kunskapscentrum för ätstörningar

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstö...

Medivia

En internetguide för hälso- och sjukvårdsinformation om ätstörningar. På sidan kan man läsa kortare ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar