Arbete och sysselsättning

Lågaffektivt bemötande, att präglas av lugn

Lågaffektivt bemötande är en metod som går ut på att hjälpa individer att minska risken för problems...

Konsten att rädda liv

Ullakarin Nyberg är psykiater och ordförande i Svenska psykiatriska föreningen. Hon deltar i Uppdrag...

Insatser för att få fler med psykisk ohälsa i arbete fungerar inte

Staten har sedan 2008 satsat drygt sex miljarder på att få personer som lider av psykisk ohälsa till...

Arbete åt alla?

Spetskompetensen hos de brukarcoacher som finns i Göteborg, och som har uppdrag från Arbetsförmedlin...

Dags att söka statsbidrag för sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser till personer med ...

Var fjärde chef vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa

Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskrimi...

Personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller samsjuklighet

Hur ska de komma i arbete eller väsentligt närma sig den öppna arbetsmarknaden? Den frågan är i foku...

Svårt att bevisa mobbning på jobbet

Nästan var tionde svensk känner sig mobbad på jobbet och allt fler väljer att anmäla till Arbetsmilj...

Våga prata öppet om psykisk ohälsa

Hjärnkolls kampanj har lyft svåra frågor om arbetslivet och psykisk ohälsa och den har fått fler män...

Semestervila – inte för den som har lönebidrag

Många kommuner använder ett avtal som ger personer med arbetshandikapp sämre villkor. IT-teknikern M...

Dags för vissa juridiska personer att söka statsbidrag för sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Statsbidragets syfte är att förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser för att ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar