Ångest

Appen som ska minska ångesten

Den som har social fobi och panikångest kan nu träna sig att hantera svåra situationer med hjälp av ...

Terapi via nätet kan hjälpa vissa med depression eller ångest – men frågor kvarstår

Kognitiv beteendeterapi, KBT, med stöd av behandlare på nätet kan hjälpa vid ångest eller depression...

Depression och ångestsyndrom – stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Stöd till införande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsynd...

Depression och ångest bör behandlas med KBT

Vid depression och ångest bör hälso- och sjukvården i många fall ge psykologisk behandling och framf...

Självskadebeteende -Forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga

Tänkbara orsaker till självskadebeteende och hur det kan upplevas av den unge diskuteras. Aktuell fo...

Sjukvårdsrådgivningen om ångest

Sjukvårdsrådgivningens information om ångest. Här finns orsaksförklaringar, information om symptom o...

Stödförening för drabbade av Panikångest & Social fobi

SPS är en förening med syfte att sprida kunskap om paniksyndrom och social fobi samt hjälpa och leds...

Svenska Ångestsyndromsällskapet

Föreningen för den som lider av panikångest, social fobi, generaliserad ångest, PTSD eller någon ann...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar