Uppehållstillstånd

Vem ska hjälpa en tjetjensk familj i en park?

Det var inte riktigt så det var tänkt, men natten till i går, lördag-söndag alltså, sov en tjetjensk...

Asylstafetten på väg

Asylstafetten handlar om att lyssna på dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken – och att ...

Dags att lyssna på oss som drabbas av flyktingpolitiken

De flesta i Sverige känner inte en flykting och det finns så mycket fördomar och lögner om oss. Vi h...

Asylprocessen måste bli rättssäker för hbtq-personer

Kraven på asylsökande hbtq-personer är orimliga, och i många fall omöjliga att leva upp till. Det nu...

Fler få ja till asyl i södra Sverige

En genomgång av migrationsärenden som Ekot har gjort visar att fler ärenden får bifall i södra Sveri...

Förslag för ett förbättrat asylmottagande

Asylmottagningsutredningen överlämnade i dag betänkandet Aktiv väntan – asylsökande i Sverige ...

Möjligt att söka återetableringsstöd

Från den 1 augusti 2007 finns det ett särskilt återetableringsstöd för personer som vill återvända t...

Asylförfarandet – genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur ett EG-direktiv som avser asylförfarandet ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar