Papperslösa

Röda korset: Människor riskerar att utnyttjas

Regeringen föreslår att asylsökande som har fått nej på sin ansökan ska inte längre ha rätt till boe...

Antalet papperslösa spädbarn ökar

Antalet papperslösa barn som föds i Sverige tycks öka. Under årets första åtta månader föddes nästan...

Rädsla gör att papperslösa inte anmäler hot och misshandel

Papperslösa kvinnor och barn, som lever illegalt i Sverige, är i riskzonen för att utsättas för våld...

Utsatta EU-medborgare i Sverige

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerar i dag en rapport om social utsatthet inom vissa grupper av...

Manual: Att återvända hem efter människohandel

Den som utsatts för människohandel och prostitution i Sverige har rätt till stöd för att kunna återv...

Ge alla tak över huvudet – vi har råd

Varje dag träffar jag människor som tvingas bo i tält eller sova i provisoriskt byggda skjul i skoge...

Papperslösa barn får ekonomiskt stöd i Malmö

I Malmö träder nya riktlinjer i kraft vid årsskiftet som säger att papperslösa barn ska få försörjni...

Polisens föreslag: Vi hämtar inte papperslösa barn i eller nära skolan

Rikspolisstyrelsen föreslår att det skrivs in i polisens egna föreskrifter ett råd om att polisen in...

Flyktingbarn hämtas från BUP för att utvisas

Det händer att gränspolisen går in på barnpsykiatriska kliniker, BUP, och där hämtar ungdomar som sk...

Papperslösa barn får träna men inte tävla

Flera av landets specialidrottsförbund bett om råd om hur de ska göra med barn som vill vara med och...

Lost Password

Register

Skip to toolbar