Invandrarkvinnor

Kvinnors nätverk

Kvinnors nätverk är till för invandare och invandrarungdomar och är specialiserade på frågor gälland...

Könsstympning – borttagande av kravet på dubbel straffbarhet

Proposition från regeringen till riksdagen om könstympning.

Terrafem

Terrafem är en nationell jourtelefon för kvinnor och flickor med invandrarbakgrund. 20 språk finns r...

Förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige

Under senare år har frågan om kvinnlig könsstympning blivit allt mer aktuell i det svenska samhället...

Rätten att själv få välja. Arrangerade äktenskap, kön och socialt arbete.

Boken handlar om den utsatthet en del flickor med hederskulturell bakgrund i Sverige har hamnat i. F...

Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning

En broschyr från Socialstyrelsen som vänder sig till den som är tjej och som kan komma att könsstymp...

Starkare än du tror

Bok med konkreta exempel på hur skolor kan arbeta med att stödja flickor och föräldrar i s.k. patria...

Gå till roten!

Företrädare för flera olika organisationer i Västra Götaland skriver i denna debattartikel om vad so...

Om mordet på Fadime

Ett år efter att Fadime mördades aktualiseras diskussionerna om integration och hedersmord och åsikt...

Skyddat boende ett nödvändigt ont

Artikel om behovet av skyddat boende för unga kvinnor som väljer att lämna sina familjer. Dessutom f...

Flickor som lever under hot och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar

Socialtjänsten måste hjälpa och skydda flickor som lever under hot och tvång. Det ställer stora krav...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar