Invandrarkvinnor

Sara kämpar mot könsapartheid i Sverige

Sara Mohammad kom till Sverige 1993, efter att hon lämnat sitt dåvarande hemland där hon trakasserad...

Satsa på fler jobb till utrikesfödda kvinnor

”Endast 63 procent av de utrikesfödda kvinnorna i åldern 20-64 år har arbete. Det är en situat...

Utrikesfödda kvinnor lämnas utanför

”En av de stora utmaningar Sverige står inför är att nyanlända utrikes födda kvinnor riskerar ...

Socionomerna: Främst unga rumänskor som är gatuprostituerade

80 procent av de gatuprostituerade som Malmö stads uppsökande socionomer träffade ifjol var rumänsko...

Hedersvåldet måste ses för vad det är

För tusentals svenska ungdomar och kvinnor med rötter i andra länder är kärleken ofri och dödsbringa...

Vägen framåt handlar om att behandla alla som individer

En av dagens stora utmaningar handlar om att bryta det utanförskap som många utrikes födda kvinnor f...

Unikt koncept på Hinseberg

I anstalten Hinsebergs TEKO-industri finns ett unikt koncept framtaget av Kriminalvården och Sverige...

Kvinnlig könsstympning

Detta är ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård om kvinnlig könssty...

Hedersrelaterat våld. En handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handboken är procucerad på uppdrag av, och med medel från Länsstyrelsen i Västernorrland. Eva Sundst...

Ny handbok för stöd vid riskbedömning i ärenden med hedersrelaterat våld

2007 beviljade Länsstyrelsen i Stockholm projektmedel till ”Utredningsgruppen för ungdom och familj ...

Könsstympning – borttagande av kravet på dubbel straffbarhet

Proposition från regeringen till riksdagen om könstympning.

Terrafem

Terrafem är en nationell jourtelefon för kvinnor och flickor med invandrarbakgrund. 20 språk finns r...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet