Integration

”Så kan våra invandrare bli en ekonomisk tillgång”

Dålig resursanvändning. Många invandrare har stor outnyttjad potential. Det kan handla om språkkunsk...

Najim Al-Ganas

Najim Al-Ganas, är 25 år och bosatt i Örebro. Han jobbar med samhällsfrågor i området Vivalla, både ...

Egenmakt mot utanförskap – redovisning av regeringens strategi för integration

Skrivelsen innehåller en redovisning över genomförandet av den samlade strategi för integration som ...

Goda exempel i integrations- och mångfaldsarbetet

Möt mig! är en ny rapport om arbetet för mångfald och integration i Göteborg. I rapporten ger elva u...

En ny politik för integration

I faktabladet (Ju 06.22) beskrivs regeringens budgetförslag för 2007 avseende integrationspolitiken.

Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning

Slutrapport från Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. I uppdraget har de...

Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet

Betänkandet innehåller bl aföljande kapitel: “Välfärd, medborgarskap och diskriminering”...

  • 1
  • 8
  • 9

Lost Password

Register

Skip to toolbar