Integration

Pris för samarbete kring integration

4 All i Skellefteå får Visions mångfaldspris 2013. Projektet är ett samarbete mellan kommunen, ideel...

More than one story

Jag och min familj fick många spännande samtal när jag halade fram kortleken “More than one st...

Data om invandrare bra för forskningen

Statsvetarna Marie Demker och Andreas Johansson Heinö föreslår på DN Debatt (21/7) att Statistiska C...

Fler nyanlända ska omfattas av etableringslagen

Fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande än idag ska omfattas av lagen om etablerings...

Europeiska regeringar saknar vilja att hjälpa romerna

I flera europeiska länder är rasism mot romerna rumsren. Rasistiskt våld drabbar dem regelbundet. Tr...

Fler nyanlända invandrare ska få samhällsorientering

Kommunerna blir den 1 maj 2013 skyldiga att erbjuda fler nyanlända invandrare samhällsorientering. D...

Vägen framåt handlar om att behandla alla som individer

En av dagens stora utmaningar handlar om att bryta det utanförskap som många utrikes födda kvinnor f...

Undervisningen i svenska för invandrare behöver reformeras

Svenskundervisningen för invandrare fungerar inte tillräckligt bra. Regeringen har därför beslutat a...

Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare

Är frivilliga mentorer lösningen för att nyanlända ska få jobb? Det vill regeringen ta reda på, och ...

Nytt stimulansbidrag för flyktingguider

Regeringen satsar 11 miljoner kronor om året på ett nytt stimulansbidrag för verksamhet med flykting...

Kritik mot skärpt försörjningskrav för invandrare

Migrationsminister Tobias Billströms förslag i morse om skärpt försörjningskrav för fler invandrare ...

Kommuner säger nej till fler flyktingar

4.700 platser saknas till nästa år Kommunerna vill inte ta emot alla nya flyktingar som kommer. Hitt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar