Integration

UR Samtiden: Nyanlända elever

Det finns en stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya samhället som nyanlän...

Frivilliga pensionärer undervisar flyktingar i svenska och traditioner

Drygt 180.000 asylsökande är inskrivna hos Migrationsverket och de kommer ta uppemot två år innan de...

Ministern: Sverige klarar integration

De kommande åren ska mer än 100.000 nyanlända flyktingar ut på arbetsmarknaden. Experter varnar för ...

Nytt snabbspår för nyanlända lärare

Regeringen har tidigare presenterat flera så kallade snabbspår, som snabbt ska utbilda nyanlända yrk...

Regeringen vill öppna vägar till enkla jobb

Regeringen vill öppna vägar till enklare jobb för nyanlända. Några sänkningar av lägstalöner är det ...

Lyckad integration kräver respekt för svenska normer

“Att respektera svenska lagar och regler är en förutsättning för att lyckas skapa sig ett bra ...

Ny studie: Segregationen har minskat

Segregationen mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda har inte ökat utan snarare minskat en anin...

Segregationen kan öka om nyanlända inte får jobb

Det finns en uppenbar risk att boendesegregationen ökar om nyanlända inte lättare och snabbare kan t...

Tvång av statliga praktikplatser för nyanlända

Nyanlända med uppehållstillstånd kan få praktikplatser hos statliga myndigheter – det är en de...

”Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik”

“Alla som kommer hit måste redan under asyltiden delta i en introduktionskurs om den svenska v...

Snabbare etablering för nyanlända

Projektet KISA (kortare integration, snabbare arbete), innebär utveckling av modeller och metoder fö...

”Ta chansen att bygga för social trygghet”

Att diskutera antalet bostäder räcker inte. De tvärpolitiska samtalen om bostadspolitiken måste även...

Lost Password

Register

Skip to toolbar