Integration

Utvecklingen av utrikes föddas etablering i Sverige ska analyseras

Under hösten 2015 har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt. Det kan antas leda till att de...

”Nyanlända får inte en ärlig chans”

“Vi måste ge människor som flytt undan krig och förföljelse en realistisk chans att etablera s...

Ensamkommande är inga hjälplösa barn

“Kommunalisera HVB-hemmen – och lär de unga ta eget ansvar”, skriver Masoud Kamali, prof...

Orimliga hyreskrav drabbar nyanlända

“Få fastighetsägare vill hyra ut bostäder till personer med försörjningsstöd – trots att erfar...

”Nyanlända kan ges bra hjälp att klara skolan”

“Det är dags att debatten fokuserar på hur de män­niskor som kommit till Sverige bäst ska komm...

Föräldragrupp vill få integrationen att fungera

I föräldragruppen Svenska med baby möts föräldrar från jordens alla hörn – för att umgås över kultur...

”Statliga insatser som bryter utanförskapet brådskar”

“Statliga insatser krävs för att bryta utanförskapet – och det brådskar. En akut uppgift...

M vill ge nyanlända obligatoriskt prov

Moderaterna vill införa obligatorisk närvaro och examensprov på en samhällskurs som ges till nyanlän...

”Stå upp för svenska värderingar och välfärd”

“Vi har ett folkhem vi med rätta är stolta över. Men vi kan inte utgå från att människor som f...

Efterlyser manliga förebilder till ensamkommande

Ideella föreningen Drivkraft Malmö startar en kampanj för fler manliga förebilder som kan stötta poj...

”Det ser ljust ut – om vi klarar etableringen av nyanlända”

“De val vi gör i dag avgör Sveriges framtid. Det som krävs nu är en framgångsrik etablering av...

Professor: ”Snabbspår” till svenska fungerar inte

“Det verkar som att många politiker nästan hyser en outtalad irritation över att det ska vara ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar