Integration

Sara kämpar mot könsapartheid i Sverige

Sara Mohammad kom till Sverige 1993, efter att hon lämnat sitt dåvarande hemland där hon trakasserad...

Nyanlända saknar kunskap om sex

Många nyanlända ungdomar har bristande kunskap om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Men nu ska de ...

Centerns sparförslag: Flytta ensamkommande barn

En snabb överflyttning av ensamkommande barn från hvb-hem till stödboenden. Så vill Centerpartiet mi...

Integrationen kräver snabba och nya lösningar

“Det går inte att fortsätta som om det är business as usual i Sverige. Alla måste tänka i nya ...

”Oacceptabelt med en miljon i utanförskap”

“Att regeringen blundar för Sveriges utmaningar visar sig även när vårpropositionen för 2016 n...

”Förläng skolplikten för nyanlända elever till 20 år”

“Nyanlända ungdomar som kommer i mellanstadieåldern och senare till Sverige bör omfattas av en...

Fridolin lovar nya satsningar för att hjälpa nyanlända

Det krävs fler satsningar för att hjälpa nyanlända elever. Det säger utbildningsministern efter en n...

Så vill M få fler flyktingar i arbete

Moderaterna föreslår att Migrationsverket ska kartlägga de asylsökandes kompetens. Målet är att fler...

Sjösätt en Marshallplan för demokrati och jämställdhet

“Vi vet att bostad, arbete och ekonomisk trygghet är nyckelfrågor när det gäller integration. ...

Vill skärpa lagen om tvångsäktenskap

För att skärpa hur lagen om äktenskapstvång efterlevs, har regeringen gett Åklagarmyndigheten i uppd...

Öppenhet krävs när nyanlända ska integreras

“Nyligen urartade ett möte om ett hem för ensamkommande i Haninge. Liknande saker sker nu runt...

  • 1
  • 2
  • 9

Lost Password

Register

Skip to toolbar