Barn

Barn med uppgivenhetssymtom allt färre

Antalet barn med uppgivenhetssymtom, så kallade apatiska barn, som söker asyl i Sverige fortsätter a...

Barnets bästa – från vision till arbetsredskap i den svenska asylprocessen

Barnets bästa är den mest grundläggande principen i barnkonventionen och en utmaning för alla som ar...

Barn utan papper ska få stöd och hjälp

Rädda Barnen startar en webbsida och en hjälptelefon för barn som befinner sig i Sverige utan uppehå...

Barnets bästa gäller också för asylsökande barn

Socialstyrelsen överlämnar idag till regeringen sina förslag för att värna de asylsökande barnens be...

Stärkt skydd för ensamkommande barn

Propositionen innehåller förslag som syftar till att stärka skyddet för barn som av flykting- eller ...

Kommunerna kan få ansvar för asylbarn

En utredning föreslår att kommunernas socialtjänst ska ta över ansvaret från Migrationsverket för en...

Krigsbarn i Sverige

Denna hemsida handlar bl a om krigsbarnen som kom till Sverige från Finland under andra världskriget...

Föräldraskap och flyktingskap: ett utbildningspaket

Utbildningspaketet beskriver stora och avgörande psykologiska skeenden som hör migrationsprocessen t...

  • 1
  • 7
  • 8

Lost Password

Register

Skip to toolbar