Barn

Kraftig ökning av brott bland gatubarn

Gatubarn från svåra förhållanden i fattiga länder misstänks allt oftare för brott i Sverige. En inte...

Bristen på boenden skapar stress i hela landet

Bristen på boenden för ensamkommande flyktingbarn skapar stress och frustration hos placeringshandlä...

200 ensamkommande flyktingbarn rör sig i Stockholms city – polisen arbetar uppsökande

Polisen i Stockholm arbetar nu med att söka upp ensamkommande flyktingbarn som rör sig i en riskmilj...

Trots lagändringen – fler barn får inte stanna

Lagen skulle ändras så att fler flyktingbarn fick stanna i Sverige. Men så ser det inte ut att ha bl...

Modell för anvisning av ensamkommande barn ses över

Migrationsverket har idag utlovat att se över modellen för fördelning av ensamkommande barn i kommun...

Så kan privata aktörer ta emot fler ensamkommande

Den situation som nu föreligger, som är exceptionell, kräver väl genomtänka och sannolikt unika åtgä...

Hur går det för de ensamkommande flyktingbarnen?

Ankomst i låg ålder samt att bo i Stockholms län är två faktorer som ökar ensamkommandes etablering ...

Ensamkommande flickor oftare på sjukhus än pojkarna

Ensamkommande flyktingbarn får ofta vänta länge på handläggningar hos migrationsdomstolarna. Foto: T...

600 ensamkommande flyktingbarn per vecka – “systemet är byggt för 400 per år”

De senaste två veckorna har över 600 ensamkom-mande flyktingbarn kommit till Sverige per vecka. Migr...

Skickar nödrop om ensamkommande barn

Migrationsverkets chef Anders Danielsson skickar ut ett nödrop för att klara den stora ökningen av e...

Fler ensamkommande barn får asyl

90 procent av de ensamt kommande barn som sökt asyl i Sverige hittills i år får stanna. En ökning jä...

Rekordmånga flyktingbarn har sökt asyl

Migrationsverket skriver upp prognoserna för ensamkommande flyktingbarn i år. Kommuner som redan tag...

Lost Password

Register

Skip to toolbar