Barn

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsä...

BO kräver ökad kunskap om barn med funktionsnedsättning

Barnombudsmannen presenterar en ny rapport om barn med funktionsnedsättning. Bland förslagen finns ö...

Så kan mottagandet av flyktingbarn bli bättre

“Inför permanenta uppehållstillstånd för barn och förstärk barnpsykiatrin. Det är två åtgärder...

”Föräldrar till barn med funktionsnedsättning bränner ut sig”

”Vi föräldrar ligger alla i riskzonen att bli utbrända och vi i styrelsen har egna erfarenheter av u...

Barn på flykt, barn som försvinner

“Drygt 400 ensamkommande barn försvann eller avvek under förra året. Svåra att nå och hjälpa. ...

Små kommuner tar stort ansvar för nyanlända elever

De flesta nyanlända barn som kom till Sverige förra året är i högstadie- och gymnasieåldern. Det sät...

Barn drabbas hårt av id-kraven vid gränsen

Id-kontrollerna vid gränsen till Sverige som införs den 4 januari kommer att drabba vissa flyktinggr...

“Det finns barn som far illa”

Barnskyddet brister i det svenska flyktingarbetet. Det anser Rädda barnen, som byggt upp sitt arbete...

Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige

Hur kan du bemöta barn som varit med om svåra upplevelser? Rädda Barnens psykologer Pernilla och Jan...

Antalet papperslösa spädbarn ökar

Antalet papperslösa barn som föds i Sverige tycks öka. Under årets första åtta månader föddes nästan...

Barnen behöver stöd – inte mer otrygghet

“Regeringens förslag motarbetar oss som jobbar med ensamkommande”, skriver 81 stödperson...

Kommuner kräver undantag från fördelning av ensamkommande

Trycket är nu så hårt på de landets tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö att man vill undant...

  • 1
  • 2
  • 8

Lost Password

Register

Skip to toolbar