Migration

Annonsera på Sociala Nätet

Bland våra besökare finns främst de som arbetar med socialt arbete, men också studenter, myndighetsf...

Krönika – Kan samtidens samhällsproblem ta lärdom av historien?

Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet ett av de fattigaste länderna i norra Europa.....

Kick Off by FC Rosengård kan bli Årets initiativ

Förutom att spela fotboll på elitnivå driver föreningen FC Rosengård flera framgångsrika arbetsmarkn...

Sara kämpar mot könsapartheid i Sverige

Sara Mohammad kom till Sverige 1993, efter att hon lämnat sitt dåvarande hemland där hon trakasserad...

Nyanlända saknar kunskap om sex

Många nyanlända ungdomar har bristande kunskap om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Men nu ska de ...

Centerns sparförslag: Flytta ensamkommande barn

En snabb överflyttning av ensamkommande barn från hvb-hem till stödboenden. Så vill Centerpartiet mi...

Integrationen kräver snabba och nya lösningar

“Det går inte att fortsätta som om det är business as usual i Sverige. Alla måste tänka i nya ...

”En osynlig och utsatt grupp”

– Vi vet inte så mycket om anhöriga till de nyanlända med psykisk ohälsa som kommit senaste året. De...

”Oacceptabelt med en miljon i utanförskap”

“Att regeringen blundar för Sveriges utmaningar visar sig även när vårpropositionen för 2016 n...

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsä...

Lost Password

Register

Skip to toolbar