Människohandel

Fallen av människohandel fördubblade – och metoderna för att undvika straff blir mer raffinerade

En ny rapport från polisen visar att antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål förd...

Hope Now är årets vinnare av European Crime Prevention Award

Den danska ideella organisationen Hope Now med projektet Empowering Trafficked People tog idag hem s...

Många samtal till Länsstyrelsens hotline om människohandel

Sedan 1 januari har Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen ...

35 misstänkta fall av människosmuggling – resultatet av polisens deltagande i “super-Reva”

Resultatet av polisens uppmärksammade deltagande i den EU-gemensamma aktionen Mos Maiorum – som ocks...

“Känner till ett fåtal fall där tiggare är offer för organiserad brottslighet” – ny forskning

Ny forskning från Umeå universitet visar att det är ovanligt att tiggare är offer för organiserad mä...

Misstänker du människohandel? Ring oss!

Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som...

Människohandel pågår i Sverige – här och nu.

Safe Trip är en informationskampanj som särskilt riktar sig till kvinnor som är potentiella offer fö...

Människohandel kan bekämpas

Långsiktigt och förebyggande arbete med att stärka barns grundläggande rättigheter leder till framgå...

”Pristagarna riskerar livet för barnens skull”

I dag hedras mottagarna av det nyinrättade Child 10-priset på Grand hôtel för sitt arbete mot männis...

Juridiklektor får 1,2 miljoner till forskning om människohandel

Märta Johansson, forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet, får 1,2 miljoner kronor från Brot...

Människosmugglare tillåts härja fritt i Sverige

Sedan flera år tillbaks vidtas inga åtgärder mot den organiserade människosmugglingen i Sverige, tro...

Fortfarande få fällande domar för människohandel – regeringen vill utreda orsaken

Regeringen vill utreda varför så få anmälningar av människohandel leder till åtal och fällande domar...

Lost Password

Register

Skip to toolbar