Våld i nära relationer

Kampanjfilm ska få unga att söka hjälp

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram en kampanjfilm för att nå unga som utsätts för våld och som r...

Skydda och stötta barn som upplevt våld!

“Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Cirka vart tionde barn i Sv...

Två regeringsbeslut med fokus på våldsförebyggande arbete

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) i uppdrag att främja användn...

Sexuella våldet ökar och offren är yngre

Kvinno- och tjejjourerna har det ofta lugnare sommartid, det är efter semestrarna som boomen kommer....

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialstyrelsen har inventerat de dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gä...

Öppnar akutmottagning för våldtagna män

I höst kommer en akutmottagning för våldtagna för första gången börja ta emot pojkar och män. Det är...

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialstyrelsen har inventerat de dokument som används som vägledning inom socialtjänsten när det gä...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se teck...

Uppmärksamma skolgång för barn i skyddat boende

Få kommuner har aktuella rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende. I årets öppna j...

Ny strategi mot mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsminister Åsa Regnér mottog idag en utredning med förslag på nationell strategi mot mäns...

Statsbidrag till skyddat boende 2015

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län inbjuder idéburna aktörer, kommuner och ...

Nya metoder för arbete med våldsutövare

När personer som utövar våld går i behandling är det viktigt att den våldsutsatte också erbjuds samt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar