Våld i nära relationer

Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet

Sedan den 1 april 2005 finns en ny lag om sexualbrott. Utgångspunkten för lagen är att varje människ...

Meddelandeblad: Skyddade personuppgifter

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att, utifrån befintlig lagstiftning och kunskap, ut...

En ny sexualbrottslagstiftning

Den 1 april träder en ny sexualbrottslagstiftning i kraft. Den nya lagstiftningen innehåller bl.a. e...

Nationellt centrum för våld mot kvinnor

Att ombilda Rikskvinnocentrum till ett nationellt centrum är ett statligt initiativ som bör leda til...

Slag i luften. En utredning om myndigheter, våldsbrott och makt

Mäns våld mot kvinnor, och mäns ansvar för detta våld, har varit en hett debatterad fråga under höst...

En ny sexualbrottslagstiftning

I propositionen presenteras förslag till en reformerad sexualbrottslagstiftning. Förslagen syftar ti...

Smygande hot – en bok om stalkning

Stalkning är en situation där någon utsätts för medveten, illvillig och upprepad förföljelse. Det yt...

Kvinnofridsportalen – med fakta om våld mot kvinnor

Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på Internet med information om våld mot kvinnor. Portalen vä...

Lost Password

Register

Skip to toolbar