Våld i nära relationer

”Omgivningen ser inte våldet mot äldre kvinnor”

“Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer varje år. Förutfattade meningar oc...

Kvinnor som bryter en våldsam relation möter svårigheter att leva ett självständigt liv

Ett av målen för svensk jämställdhetspolitik är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att kunna...

Åsa Regnér: Detta gör vi för att motverka mäns våld mot kvinnor

“Män i alla samhälls- och åldersgrupper utövar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor...

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upp...

Två myndighetsuppdrag ska stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur styrningen av pågåen...

Så stärker vi kvinnojourerna på lång sikt

“Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad tar nu ett nytt helhetsgrepp om våldsfrågan. Kv...

Åsa Regnér besöker New York och Washington för politiska samtal om jämställdhet och barns rättigheter

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker New York och Washington den 17-20 januari...

Män som slår ger kvinnan skulden

Män som slår kvinnor ser sig inte själva som kvinnomisshandlare, trots att de sökt hjälp för detta. ...

Roks kräver: Nolltolerans mot våld mot kvinnor

Könsrelaterat våld är en av de vanligaste och mest spridda kränkningarna av de mänskliga rättigheter...

Få fall av misshandel i nära relationer reds ut

Knappt två av tio anmälningar om misshandel i nära relation klaras upp. Trenden går åt helt fel håll...

Kvinnojourer tvingas skicka ut människor i hemlöshet

Samtidigt som kvinnor tillbringar allt fler nätter i kvinnojourernas skyddade boenden växer andelen ...

Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Senast den 3 december 2015 ska ansökan om 2016 och 2017 års statsbidrag ha kommit in.

Lost Password

Register

Skip to toolbar