Sexualitet

Ny Samtyckeslag efter #MeToo-kampanjen

Den 17 december 2017 lade regeringen fram ett förslag om en ny samtyckeslag. Förslaget har diskutera...

Nyanlända saknar kunskap om sex

Många nyanlända ungdomar har bristande kunskap om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Men nu ska de ...

Sexbrott mot barn ökar – men få pedofiler får vård

Under 2000-talet har anmälningarna om sexbrott mot barn ökat. Men vårdutbudet för personer som är se...

”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”

Karin Flyckt säger i intervju med Assistanskoll att Socialstyrelsen i nuläget inte kan bidra med någ...

Sexköpslag får underkänt

En ny rapport underkänner den svenska sexköpslagen. RFSU som beställt studien anser att lagens posit...

Tystnad om sexualitet och assistans

Tystnaden om sexualitet och assistans är ett långt större problem än att en viss grupp inte har samm...

Få kvinnor utveckar posttrauamtiskt stressyndrom efter abort

I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker sjuksköterskan och doktoranden Inger Wallin L...

Kränkningar på jobbet hindrar hbtq-personer

Färre än en av fem homo-, bi och transsexuella i Sverige är öppna med sin läggning på jobbet. Nu mås...

Lost Password

Register

Skip to toolbar