Prostitution

Barnaministeriet: Anna såld

När Anna var 13 år såldes hon mot sin vilja till flera män av en kompis som bara är ett par år äldre...

Lägenheter på Airbnb används för prostitution

Det har blivit allt vanligare att lägenheter som hyrs ut på korttidskontrakt används av ligor för bo...

Sex mot ersättning – Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna

Det här utbildningsmaterialet handlar om stöd och hjälp till personer som har fått ersättning för se...

Omfattande prostitution bland flickor på HVB-hem

I flera års tid har barn på Ersta flickhem kunnat sälja sina kroppar till sexköpare, avslöjar Uppdra...

Fyra barns berättelser om barnsexhandel

Miljontals barn utnyttjas i sexhandel runt om i världen. I boken “Tysta rop” låter förfa...

Prisdumpning på sexslavar i Göteborg

Hundra spänn. Prislappen för en slav i Sverige hösten 2015.

Sex mot ersättning – vanligt bland hbtq-ungdomar

Nästan var femte ung hbtq-person som har svarat på RFSL Ungdoms enkät uppger att man har haft sex mo...

Stockholmspolisen: Sexköparna blir allt yngre

Sexköparna blir allt yngre. Det menar polisen i Stockholm som märkt en förändring under de senaste å...

Lost Password

Register

Skip to toolbar