Hedersrelaterat våld

Ett nytt brott införs i svensk lag: äktenskapstvång

Inom kort lämnar regeringen lagförslag till Lagrådet med syfte att stärka skyddet mot tvångs- och ba...

Medlingsprojektet mot hedersvåld som baktände

Syftet med projektet var att återförena familjer som splittrats i hederskonflikter. Men för Fatima, ...

Falska efterlysningar på Facebook kan drabba gömda kvinnor

Falska efterlysningar på Facebook har blivit ett allt större problem. Det gäller att se upp med vad ...

Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra si...

Lost Password

Register

Skip to toolbar