Hedersrelaterat våld

3,1 miljoner till skyddade boenden för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Totalt har drygt 3,1 miljoner kronor fördelats till 13 skyddade boenden i Sverige för personer som ä...

Saknar skyddade boenden för män och transpersoner

Khalid Rashid jobbar på RFSL:s brottsofferjour och är bekymrad över att många av landets skyddade bo...

Regeringen vill stärka personuppgiftsskyddet för hotade och förföljda personer

Regeringen har beslutat att ge Birgitta Pettersson, tf president i kammarrätten i Göteborg, i uppdra...

Kvinnojourerna gör kommunernas jobb

Kommunerna är enligt lag skyldiga att hjälpa våldsutsatta. Men utan kvinnojourerna hade många kommun...

Fel att fokusera på föräldrarna i hedersvåldsfrågan

Vi hjälper ofta ungdomar som är utsatta för hedersvåld och vi anser att socialtjänsten är okunnig i ...

Socialtjänstens hedersvåldshantering liknar ett lotteri

I dag lever 70 000 barn och unga i Sverige med hedersrelaterade problem. Vi är fyra kvinnor som själ...

Färre jobbar med fler stödinsatser inom kvinno- och tjejjourer.

Allt fler söker stöd hos landets kvinno- och tjejjourer. Samtidigt minskar antalet anställda. Däremo...

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med ett antal lagförslag som ska stärka skyddet mot t...

Det behövs långsiktiga och hållbara strukturer för arbete mot hedersrelaterat våld

Regeringen bör komma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebygga...

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett antal lagförslag som ska stärk...

Svårt få kontaktförbud förlängt

Det är svårt att få ett kontaktförbud förlängt. För att få förbudet förlängt måste den som ansöker o...

Fotboja vid kontaktförbud ännu inte i bruk

De elektroniska fotbojor som ska förhindra personer med kontaktförbud att kontakta personer som de t...

Lost Password

Register

Skip to toolbar