Hedersrelaterat våld

Sjöstedt: Särskilda insatser behövs mot hederskultur

“Våld i hederns namn ska aldrig bortförklaras eller relativiseras, det ska bekämpas. Däremot s...

Här får förtryckta barn prata fritt

Psykiskt och fysiskt våld i hemmet. Oro att bli bortgift. Självmordstankar. Många av de knappt 200 b...

Inför nolltolerans mot hedersrelaterat våld – nu!

“Om regeringen vill ta frågan om flickors välmående och hälsa på allvar måste det hedersrelate...

Roks: Nu måste vi sätta stopp för hedersvåldet

“100 000 ungdomar i Sverige växer upp med hot och kränkningar i hederns namn. Denna utveckling...

Gör upp med hederskulturen – på riktigt

“Trots att det har gått 14 år sedan Fadime Sahindal dödades av sin far i hederskulturens namn ...

Oskuldskontroller är förbjudna

Socialstyrelsen förtydligar att så kallade oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enlig...

Tvångsvård för 19-åring som riskerar hedersvåld – men kammarrätten oenig

En socialnämnd ansökte om att en 19-årig flicka skulle omhändertas enligt LVU eftersom hon riskerade...

Nu publiceras den nya handboken Våld

Nu publiceras den reviderade handboken Våld, som ska vara ett stöd i socialtjänstens och hälso- och ...

Sök bidrag för insatser mot hedersrelaterat våld

Nu går det att ansöka om statsbidrag för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck...

Hedersvåldet måste ses för vad det är

För tusentals svenska ungdomar och kvinnor med rötter i andra länder är kärleken ofri och dödsbringa...

Intresserad av att använda dina kunskaper om socialt arbete?

Terrafem söker socionomstudenter kvinnor med utländsk härkomst som är intresserade av att arbeta med...

Våldsutsatta kvinnor flyr rakt ut i hemlöshet

Bostadsbristen gör att flertalet våldsutsatta kvinnor som flyr till kvinnojourer samtidigt tvingas i...

Lost Password

Register

Skip to toolbar