Genus – jämställdhet

Hjälpen kom för sent – Sara, 32, tog sitt liv

“I Sverige söker lika många flickor som pojkar barnpsykiatrisk vård. Trots detta är det tre gå...

Funktionsnedsättning extra svårt för kvinnor

“Kvinnor med funktionsnedsättning är förlorare på flera områden. Det svaga politiska inflytand...

S: Så får vi ett mer jämställt samhälle

“Internationella kvinnodagen är en viktig dag för vår feministiska regering och vårt parti. Fö...

Utrikesfödda kvinnor lämnas utanför

“En av de stora utmaningar Sverige står inför är att nyanlända utrikes födda kvinnor riskerar ...

Fler kvinnor väljer yrken där män dominerar

Våra yrkesval bestäms till stor del utifrån våra kön. Men skillnaderna jämnas nu långsamt ut. DN:s g...

Tjejer riskerar nedprioriteras i psykvården

Tjejer som lider av ångest och depression i grundskolan riskerar bli utan vård. De som lider i det t...

“Unga män är också människor”

“Vi måste bjuda in dem till våra hem, ge dem en reell upplevelse av hur vi ser på man och kvin...

Åsa Regnér besöker New York och Washington för politiska samtal om jämställdhet och barns rättigheter

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker New York och Washington den 17-20 januari...

Åsa Regnér: Främlingsfientliga krafter får inte kapa frågan om kvinnors rättigheter

“Reaktionerna efter Köln och “We are Sthlm” har med rätta varit starka. Debatten h...

När ska vi ta itu med löneskillnaderna?

“I flera yrken skiljer det tusentals kronor i lön varje månad beroende på om arbetet utförs i ...

Jämställdhetspolitiken behöver tydligare styrning

I dag överlämnade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Tr...

Svårt för kvinnor att få arbetsskador godkända

“Det är slående hur lite kunskap vi har om kvinnors arbetsmiljö och hur det påverkar kvinnors ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar