Ungdomsbrottslighet

Minska ungas brottslighet vår tids ödesfråga

“Att minska ungdomsbrottsligheten, som drabbat bland annat Göteborg under senare tid, är en av...

Kraftig ökning av brott bland gatubarn

Gatubarn från svåra förhållanden i fattiga länder misstänks allt oftare för brott i Sverige. En inte...

Stärkta insatser för unga

Insatser från första dagen i häkte, fler ungdomsavdelningar, tätare personalkontakt och tydligare vi...

Dalarna mot trenden med färre lagförda unga

Betydligt färre unga lagfördes i landet 2014 jämfört med 2012, men Dalarnas län går emot strömmen.

Vad krävs för att få unga kriminella att sluta begå brott?

Flera personer som är inblandade i gängkriminalitet i Göteborg blev redan som unga identifierade av ...

Justitieutskottet: Ungdomar ska kunna dömas till att inte få träffa kompisar på helgerna

En majoritet i justitieutskottet vill utreda om unga personer som gör sig skyldiga till brott ska ku...

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

För att motverka att unga begår brott är det viktigt att påföljderna är tydliga och konsekventa samt...

Unga kriminella behöver skolan

En ny sociologisk studie visar att lärare på särskilda ungdomshem uppfattar sig som undanskuffade, t...

Lost Password

Register

Skip to toolbar