Förebygga kriminalitet

Exkriminella stödjer mer frivård

Majoriteten av de fängelsestraff som döms ut i Sverige i dag är kortare än sex månader. Den sortens ...

”Så kan brottsligheten minskas i utsatta områden”

Vissa stadsdelar har problem med hög brottslighet under decennier, trots att befolkningen byts ut ge...

Kunskapshus mot IS-rekrytering

Nu presenterar Mona Sahlin en plan för att motverka rekryteringen till terrorgruppen IS och och anna...

Kriminalvården motverkar radikalisering

Arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism är numera ett prioriterat arbetsområde för Kriminal...

Ny linje ska förebygga radikalisering

Skolmorden i Trollhättan begicks av en ensam ung man, som enligt polisen drevs av rasistiska motiv. ...

Stärkta insatser för unga

Insatser från första dagen i häkte, fler ungdomsavdelningar, tätare personalkontakt och tydligare vi...

Nu krävs en nationell strategi mot våldet

Organiserad brottslighet kommer inte att minska om vi ­inte gör drastiska förändringar. Det krävs lå...

Förskolenivå på Sveriges arbete mot radikalisering

Efter terrordåden i Köpenhamn har en expertgrupp tagit fram en ny plan för hur staden ska arbeta för...

Ingen föds till extremist

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, talar om hur ungdomar kommer in i ex...

Vad krävs för att få unga kriminella att sluta begå brott?

Flera personer som är inblandade i gängkriminalitet i Göteborg blev redan som unga identifierade av ...

Bara kärlek kan rädda oss från hat

Vad gör en människa till en hatare? Bristen på kärlek, svarar Emerich Roth och slår fast att det bar...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar