Brottsoffer

Våldsutsatta män får inget skyddat boende

Brottsofferjourer slår larm. 13 procent av de som söker sig till brottsofferjouren efter att ha bliv...

Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld har rätt till skydd och stöd u...

Falska efterlysningar på Facebook kan drabba gömda kvinnor

Falska efterlysningar på Facebook har blivit ett allt större problem. Det gäller att se upp med vad ...

Ny fotboja ska stärka skyddet för brottsoffer – ”blir lättare att bevisa överträdelser”

För de personer som bryter mot kontaktförbud finns det nu en ny typ av fotboja – ett elektroni...

Krisbemötande för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt

Boken är en konkret vägledning om ett tvärprofessionellt bemötande i samband med att en tonåring kom...

Barn som sett våld utan ersättning

Barn som bevittnat våld inom familjen har rätt till ersättning från Brottsoffermyndigheten. Men få b...

Dags att söka medel från Brottsoffermyndighetens särskilda utlysning!

10 miljoner kronor ska fördelas till forskning och metodutveckling för att öka kunskapen om mäns vål...

Brott mot barn utreds för långsamt

Barn misshandlas och utsätts för sexuella övergrepp, men rättsväsendet reagerar inte. I mer än en tr...

Rättsväsendet behöver ge brottsoffer bättre bemötande och stöd

Myndigheterna inom rättsväsendet behöver göra mer för att brottsoffer ska få bättre bemötande och st...

100 000 samtal om våld mot kvinnor på fem år

I dag är det fem år sedan Kvinnofridslinjen öppnade, den nationella stödtelefonen för kvinnor utsatt...

Sexualbrott polisanmäls i låg utsträckning

Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brot...

  • 1
  • 3
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar