Brottsoffer

Begränsad effekt av nya lagregler mot stalkning

Den nya lagbestämmelsen om olaga förföljelse som infördes 2011 har inte lett till särskilt många anm...

Bristande vård för våldsdrabbade kvinnor

Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är välkänt. Trots det upplever många kvinnor, som vårdas in...

Övervakning med modern teknik i nära relationer

Föreställ dig att någon spårar din bil, avlyssnar dina samtal, kapar din identitet och köper saker i...

Våld i hemmet – barns strategier

Den här boken handlar om barn som upplever våld i hemmet. Den baserar sig på 25 intervjuer med barn ...

Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret?

Medling vid brott är en form av konfliktlösning som innebär att brottsoffer och gärningsman träffas ...

Kvinnojourerna får 20 miljoner av staten – “men vi på brottsofferjouren står utanför satsningen”

Brottsofferjourernas förbundsordförande tillika den f d överåklagaren Sven-Erik Alhem Kvinnojourerna...

Ask vill skydda våldtagnas identitet

Regeringen vill att våldtagna ska slippa få sin identitet röjd i domar. En lagändring föreslås från ...

Jag vill veta

Informationssida för barn och tonåringar från Brottsffermyndigheten. På den här sidan finns informat...

Regeringen vill stärka personuppgiftsskyddet för hotade och förföljda personer

Regeringen har beslutat att ge Birgitta Pettersson, tf president i kammarrätten i Göteborg, i uppdra...

Knapp tiondel av våldsbrott mot små barn klaras upp

Knappt en av tio anmälningar om våld mot barn under sex år klaras upp och det är stora skillnader me...

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Den nationella strategin om våld mot äldre inom vård och omsorg är en del av regeringens satsning på...

Få misshandlade barn följs upp

Omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld i familjen. Var tionde...

Lost Password

Register

Skip to toolbar