Brottsoffer

Lästips om hedersvåld

Omkring ett hundra personer har dömts för olika hedersrelaterade brott i Sverige, men det finns fort...

Snabbare rättegångar ska minska lidande

Häktade ska sitta kortare tid, offrens lidande ska minskas och de enorma kostnaderna för jättelika r...

Utökat sekretesskydd för brottsoffer

Regeringen vill stärka sekretesskyddet för brottsoffer och utsatta personer. I en proposition som öv...

Barnaministeriet: Anna såld

När Anna var 13 år såldes hon mot sin vilja till flera män av en kompis som bara är ett par år äldre...

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upp...

Våldtagna män i vårdens skugga

Våldtäkter mot män är vanligare än vi kanske tror, men fortfarande saknas ofta rutiner för att emot ...

Regeringen ökar stödet till brottsofferstödjande organisationer

Regeringen har beslutat att minst 75% av Brottsofferfondens medel ska tillfalla organisationer i det...

Förskollärare ska få mer kunskap om brottsutsatta barn

Nu ska förskollärare få mer kunskap om brottsutsatta barn och små barn ska få veta mer om sina rätti...

Brottsoffer får bättre stöd och ökat skydd

Brottsoffrens rättigheter behöver stärkas. Regeringen har därför beslutat om förändringar som innebä...

Öppnar akutmottagning för våldtagna män

I höst kommer en akutmottagning för våldtagna för första gången börja ta emot pojkar och män. Det är...

Högre ersättning till barn som bevittnat mord

Brottsoffermyndigheten höjer nu den statliga ersättningen till barn som bevittnat att en förälder el...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar